Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger 2019Velkommen til Stavanger

Transkulturelt senter i Stavanger og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning inviterer til konferanse med hovedtemaet
«FRA AVMAKT TIL STYRKE». 6. – 7. juni 2019, Atlantic Hotel Stavanger.

Den nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger er et forum for inspirasjon til faglig utveksling og utvikling.

Welcome to Stavanger

Transcultural Centre Stavanger invites you to the 21st Nordic Conference
 «FROM POWERLESSNESS TO STRENGTH» 
6. and 7. June 2019 Atlantic Hotel, Stavanger

The Nordic Conference for professionals working with traumatised refugees is a forum for inspiration, exchange and development.

REGISTRATION