Kurset er godkjent av:
Norsk psykologforening som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.
Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Kurset er også søkt godkjent hos den norske legeforeningen